Våra varumärken

För dig med garanti på din produkt ska felanmälan göras via varumärkets hemsida eller kundtjänst.
KVITTO GÄLLER SOM GARANTIHANDLING OCH MÅSTE ALLTID VISAS UPP VID REPARATIONSTILLFÄLLET.  

​​​​​​​Undersökningsavgift tas ut av konsumenten i de fall felet inte täcks av garanti eller reklamationsansvar
(gäller även för produkter som skickas till oss, genom att skicka produkten anses det som ett godkännande för undersökning). 
Tänk på att paketera produkten väl. Assist Workshop ansvarar inte för transportskador som uppstår i frakten p.g.a. otillräcklig emballering.
 
​​​​​​​Summan regleras efter tillverkarens, Assist Workshops och- eller verkstadens avgifter, för service under garanti- och reklamationsrättstiden kommer debiteras innehavaren/felanmälaren av produkten om:
  • Inget fel kan konstateras.
  • Felaktigheten beror på felaktig installation, felaktig hantering, ovarsamhet eller bristande underhåll & rengöring.
  • Produkten använts till annat än vad den är till för.
  • Produkten tidigare reparerats av ej behörig personal och/eller med annat än originaldelar.
  • Produktens försäkring ej täcker enligt gällande försäkringsvillkor.
  • Ej garanti enligt gällande lagstiftning.
För ej uthämtade produkter gäller: Om du inte hämtar ut din produkt inom 3 månader från att ärendet är färdigt skickats så kommer produkten att avyttras eller kasseras i enlighet med lag (1985:982) om näringsidkarens rätt att sälja saker som inte har hämtats.