Våra varumärken

KVITTO GÄLLER SOM GARANTIHANDLING OCH MÅSTE ALLTID VISAS UPP VID REPARATIONSTILLFÄLLET.  
​​​​​​​
Observera att kostnaden om minst 900 kronor + eventuella reskostnader, för service under garanti- och reklamationsrättstiden kommer debiteras innehavaren/felanmälaren av produkten om:
  • Inget fel kan konstateras.
  • Felaktigheten beror på felaktig installation, felaktig hantering, ovarsamhet eller bristande underhåll & rengöring.
  • Produkten använts till annat än vad den är till för.
  • Produkten tidigare reparerats av ej behörig personal och/eller med annat än originaldelar.
  • Produktens försäkring ej täcker enligt gällande försäkringsvillkor.
  • Ej garanti enligt gällande lagstiftning.