Service

Från och med 1 januari 2017 får du 50% skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror

Från och med 1 januari 2017 är det möjligt att få rätt till rutavdrag, alltså 50 % skattereduktion, på arbetskostnaden vid en reparation och underhåll av vitvaror i hemmet. Rutavdraget gäller för såväl inbyggda som fristående vitvaror. 

Uppmärksamma vänligen att rutavdraget gäller enbart för reparation och underhåll som utförs i hemmet. Det gäller endast för privatpersoner, personer bosatta i Sverige samt de som har RUT-avdrag kvar att utnyttja. 

Kom ihåg att du som beställare måste meddela att du önskar få RUT-avdrag på arbetskostnaden, detta görs vid bokningstillfället.

Läs Skatteverkets fullständiga villkor för mer information.
Vi rekommenderar att du ska boka ett besök för felsökning eller reparation när det gäller Alla elektriska varor. Ibland kan det finnas saker en händig person klarar av att reparera, men våra tekniker har flera års erfarenhet och kunskap inom reparationsområdet. När det gäller vissa produkter och fel på en apparat är det även risk för livsfara om en outbildad person själv försöker att reparera. Vi har även stor tillgång till reservdelar från våra leverantörer för att reparera Din maskin på ett säkert sätt.

Vad behöver Du göra inför en bokning och ett hembesök?
Vi behöver veta ditt namn, var du bor och telefon nr samt mejladress. Vi behöver veta vad för slags produkt det gäller, dess namn och nummer samt självklart en felbeskrivning. Detta hittar ni enkelt under fliken Boka Service. Skriv in Dina uppgifter där så återkommer vi med kostnadsförslag på mejl.

För att underlätta en reparation eller felsökning ber vi Dig att plocka bort saker i, runt och ovanpå Din vara för att göra servicebesöket så smidigt som möjligt. Vid reparation av tvättmaskin, torktumlare som står ovanpå varandra kan Du behöva hjälpa serviceteknikern att flytta ner den översta maskinen, även vid reparation av större Tv kan du behöva hjälpa teknikern med lyft (om Du har möjlighet). Vi vill varken skada produkt, inredning eller tekniker. I de flesta fall går det utmärkt för en tekniker att göra allt själv med lite hjälp från dig som kund om det behövs. Men står maskinen krångligt till eller liknande kan vi behöva skicka två tekniker.

Vid reparation av kyl eller frys ska dessa frostas av ordentligt (24 timmar) och återstartas före en felanmälan då is och frost är det vanligaste problemet idag. Övriga apparater bör inte andvändas inför besöket för att tekniker ska kunna arbeta med dessa. 
Kontrollera gärna att Din spishäll går lätt att demontera, är den limmad eller monterad i ett för litet hål kan det hända att Din bänkskiva skadas. Teknikern har rätt till att avbryta servicen om han tror att dett​a kan hända för att inte skada din inredning.

Vad gör vi innan ett hembesök hos dig?
Vid ett garantiärende får vi information om produkten från respektive tillverkare som vi registrerar i vårt datasystem, genom felbeskrivningen vi får kan vi oftast beställa reservdelar till din produkt omgående, är vi osäkra kontaktar vi dig för vidare felbeskrivning eller bokar tid för felsökning. När vi fått reservdelar till produkten bokar vi en tid med dig för Service.
Vid ickegaranti gör vi på liknande sätt som ovanstående, dock kontaktar vi dig som kund via mail med ett kostnadsförslag som du får godkänna innan vi beställer reservdelar.
FÖR ATT UNDVIKA ATT SJÄLV FÅ BETALA RÄKNINGEN UNDER GARANTITIDEN.
KVITTO ELLER ANNAN INKÖPSHANDLING PÅ PRODUKTEN MÅSTE VISAS FÖR TEKNIKERN VID BESÖK.

Undersökningsavgift tas ut av konsumenten i de fall felet inte täcks av garanti eller reklamationsansvar.​​​​​​​

GÅR MASKINEN INTE ALLS?
Byt säkring/säkringar. Det är inte alltid det lilla "ögat" ramlar bort när den är trasig.
Läs bruksanvisningen.

TAR INTE MASKINEN IN VATTEN?
Kontrollera att kranar är öppna och att det inte finns något veck på slangen, det kan sitta en finsil i slangen.
Läs bruksanvisningen.

TÖMMER INTE MASKINEN?
Rensa luddfilter och pump, läs bruksanvisningen.
Kontrollera att det inte finns något veck på avloppsslangen.
Är slangen ansluten på ett vattenlås kan det sitta något skräp i den anslutningen.

Avfrostning
Börja med att frosta av 48 timmar med öppen dörr, även No frost.
OBS! Det kan läcka vatten från baksidan ner på golvet vid avfrostning!
Kontrollera resultat av detta, avfrostning hjälper i dom flesta fall då is bildats på sensorer eller fläktar. 

​​​​
För dig med garanti på din produkt ska felanmälan göras via varumärkets hemsida eller kundtjänst.
KVITTO GÄLLER SOM GARANTIHANDLING OCH MÅSTE ALLTID VISAS UPP VID REPARATIONSTILLFÄLLET.  

​​​​​​​Undersökningsavgift tas ut av konsumenten i de fall felet inte täcks av garanti eller reklamationsansvar
(gäller även för produkter som skickas till oss, genom att skicka produkten anses det som ett godkännande för undersökning). 
Tänk på att paketera produkten väl. Assist Workshop ansvarar inte för transportskador som uppstår i frakten p.g.a. otillräcklig emballering.
 
​​​​​​​Summan regleras efter tillverkarens, Assist Workshops och- eller verkstadens avgifter, för service under garanti- och reklamationsrättstiden kommer debiteras innehavaren/felanmälaren av produkten om:
  • Inget fel kan konstateras.
  • Felaktigheten beror på felaktig installation, felaktig hantering, ovarsamhet eller bristande underhåll & rengöring.
  • Produkten använts till annat än vad den är till för.
  • Produkten tidigare reparerats av ej behörig personal och/eller med annat än originaldelar.
  • Produktens försäkring ej täcker enligt gällande försäkringsvillkor.
  • Ej garanti enligt gällande lagstiftning.
För ej uthämtade produkter gäller: Om du inte hämtar ut din produkt inom 3 månader från att ärendet är färdigt skickats så kommer produkten att avyttras eller kasseras i enlighet med lag (1985:982) om näringsidkarens rätt att sälja saker som inte har hämtats.
Vi har inte möjlighet att hämta paket på terminal, inskick av service ska ske med företagspaket.